Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Akce

Školní rok 2017/2018
Olympiáda
Masopust
Ekologické programy
Lyžařský výcvik na Skalce
Půjdem spolu do Betléma
Senioři ve školce
Školáci hrají divadlo 2
Školáci hrají divadlo
Ježíšek v MŠ
Dílny Kuřátka
Mikuláš
Veverka Zrzečka
Trápení myšky Šedivky
Vystoupení Dům Zahrádkářů
Beseda s rodiči
Uspávání broučků
Dráčci sáčci
Berušky v lese
Žabičky na podzim
Stromy
Drakiáda
Sběr papíru
Taneční škola Carmen
Veselá divadla
První den ve školce
Školní rok 2016/2017
Rozlučka se školním rokem
Tablo předškoláků 2017
První třída ve školce
Projektový den
Pasování předškoláků
Oběd ve školní jídelně
Výlet k rybníku Lacha
Dětský den
Hopsalín
Návštěva knihovny
Ukázka sokolnictví
Kamarádi ze školy nás navštívili ...
Generálka na besídku
Probouzení broučků
Setkání na hřišti
Předškoláci ve škole
Jarní dílny u Žabiček a Berušek
Jarní dílny u Kuřátek
Zelený a modrý den
Bezpečně na silnici
Divadlo Smíšek
Jarní výstava
Dentální hygiena ve školce
Ekologická výchova
Masopustní karneval
Zima
Vánoce u Kuřátek
Vánoce v MŠ
Vánoční dílny
Čertí disko
Mikuláš v MŠ
Práce našich dětí
Vánoční výstava
Beseda s Městskou policií
Ekopohádka
Příběh jablůňky
Kino Klimkovice
Veverka Zrzečka
Uspávání broučků
Divadlo loutek
Divadlo Smíšek
Návštěva knihovny
Veselé dopoledne s Jajánkem
Drakiáda
Výstava zvířat
Ekologický program
Sběr žaludů
Zvířátka ve škole
Sběr papíru
Zahrada
Divadlo Smíšek
Relace s dětmi rádia Orion
Kroužek Carmen
První den ve školce
Školní rok 2015/2016
Rozloučení s předškoláky
Indiánská olympiáda
Divadlo Smíšek
Poslední lekce plavání
Školní výlet Vřesina
Dětský den s Hopsalínem
Besídka ke Dni matek
Děti dětem
Beseda s městskou policií
Loutkové divadlo
Den Země
Berušky v planetáriu
Plavecký kurz
Jako v mraveništi
Probouzení broučků
Velikonoční tvořivé dílny Berušky
Velikonoční tvořivé dílny Žabičky
Divadlo Smíšek
Velikonoční výstava
Masopust
Lyžařský kurz
Berušky v ZUŠ Polanka
Zimní radovánky
Posezení u stromečku
Pekelná diskotéka
Mikuláš ve školce
Vánoční výstava
Vánoční dílny
Kouzelník Aleš
Lampionový průvod
Hry s větrem - žabičky
Výstava zvířat v ZŠ
Hrajeme si a tančíme
Divadlo Smíšek
První den v MŠ
Školní rok 2014/2015
Loučení Berušek
Přírodní hřiště
Vesmírná olympiáda
Magie kouzel ve školce
Berušky ve školní jídelně
Návštěva planetária
Poslední lekce plavání
Dětský den s Hopsalínem
Výlet - Svět techniky
Besídka ke dni maminek
Výchovný koncert
Loutkové divadlo
Berušky u rybníka
Berušky u potoka
Probouzení broučků
Beseda s městskou policií
Velikonoční dílny 2
Velikonoční dílny
Zatmění Slunce
Draví ptáci
Plavecký kurz
Masopust
Lyžařský kurz
Berušky ve škole
Zimní radovánky
Vánoce
Čertí diskotéka
Mikuláš
Vánoční tvořivé dílny
Beseda s Městskou policií
Divadlo loutek
Lampionový průvod
Návštěva knihovny
Drakiáda
Uspávání broučků
Výstava chovatelů
Kouzelník Aleš
Perličky
Divadlo Smíšek
První den v MŠ
Školní rok 2013/2014
Pasování na školáky
Biofarma
Planetárium
Den dětí
Berušky ve školní jídelně
Operní pěvec
Povídání o včelách
Školní výlet
Besídka ke dni matek
Velikonoční výstava
Probouzení broučků
Tvořivé velikonoční dílny
Výlet k rybníku
Klaun
Sokolníci
Masopust
Lyžařský kurz
Návštěva u lékaře
Návštěva ve škole
Ples s Hopsalínem
Výchovný koncert v Polance
Sedmá třída ve školce
Vánoce se Smíškem
Vánoce ve školce
Čertí diskotéka
Dárky pro děti z dětského domova
Mikuláš ve školce
Beseda s městskou policií
Vánoční dílny s rodiči
Žabičky a berušky v knihovně
Lampionový průvod
Berušky ve staré školní zahradě
Uspávání broučků
Drakiáda
Výstava drobného zvířectva
Stomatologická péče
Dětské perličky
Taneční kroužek Carmen
Divadlo Smíšek - Veselá školička
První den ve školce
Otevření školky
Školní rok 2012/2013
Stěhování školky
Poslední den ve školce
Magie a kouzla
Návštěva školní jídelny
Hledání pokladu
Školní výlet
Sportovní týden
Návštěva planetária
Divadlo Smíšek - Trabantík Bertík
Besídka ke Dni maminek
Taneční kroužek
Dopravní dopoledne s městskou policií
Probouzení broučků
Berušky v knihovně
Draví ptáci
Jarní sněhové překvapení
Velikonoční výstava
Velikonoční tvořivé dílny
Kašpárek Pepíno
Loutkové divadlo v Ostravě
Jak si hrají kuřátka
Ples s Hopsalínem
Návštěva ve škole
Kroužek Barvínek
Divadlo Šikulka
Veselé lyžování
Výchovný koncert v Polance
Zimní radovánky
Vánoce ve školce
Michalovy 6. narozeniny
Beseda s městskou policií
Mikuláš
Čertí diskotéka
Vánoční tvořivost
Podkovy svatého Martina
Výstava chovatelských zvířat
Uspávání broučků
Divadlo Smíšek - Vesmírná pohádka
Lesní výstavka
Podzim na školní zahradě
Divadlo Šternberk
Divadlo Smíšek - O Čičínovi
První den ve školce
Školní rok 2011/2012
Berušky na návštěvě ve školní jídelně
Návštěva v hasičárně
Den dětí
Výlet do ZOO
Besídka ke dni matek
Divadélko Smíšek - Za zvířátky do ZOO
Beseda s městskou policií
Jaro na školní zahradě
Divadlo loutek
Masopust
Zimní radovánky
Maškarní ples s Hopsalínem
Návštěva v ZUŠ Ostrava-Polanka
Návštěva v základní škole
Stomatologická beseda
Usměvavé lyžování
Mikuláš ve firmě Homola
Čertí diskotéka
Mikuláš
Zatoulané fotografie podzimu
Magie kouzel - kouzelník
Beseda s městskou policií
Divadélko Smíšek - Čert a káča
Podkovy svatého Martina
Uspávání broučků
Drakiáda
Divadélko Smíšek - Hájovna u jeleního parůžku
Loutkové divadlo Ostrava
Návštěva planetária
Divadlo Smíšek - Malované zpívánky
Zahájení školního roku 2011/12
Zahájení šk. roku 2011/12 - pokr.
Školní rok 2010/2011
Den dětí
Školní slavnost
Děti na školní zahradě
Maňáskové divadlo
Divadlo Kašpárkův svět
Výlet do ZOO
Svátek maminek
Divadlo Smíšek - Indiánská pohádka
Beseda s městskou policií
Probouzení broučků
Divadlo Smíšek - O kapříkovi Toníkovi
Masopust
Pilotní lyžařský kurz - 2.část
Pilotní lyžařský kurz - 1.část
Maškarní ples s Hopsalínem - 1.část
Maškarní ples s Hopsalínem - 2.část
Návštěva v základní škole
Koncert v Polance
Divadlo Smíšek - Eskymácká pohádka
Divadlo Smíšek - O dvou myškách
Návštěva městské policie
Vánoční besídka
Mikuláš
Divadlo loutek Ostrava
První sníh a sněhové radovánky
Za podkovami svatého Martina
Divadlo Smíšek - O zlaté rybce
Pouštění sáčkových dráčků
Uspávání broučků
Divadlo Smíšek - Jak Honza neuměl napočítat do pěti
Na školní zahradě
První den ve školce

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 1. 4. 2019