Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Beseda s rodiči

Dne 9. 11. 2017 proběhla v naší školce beseda pro rodiče s názvem "Chci správně mluvit". Maminky, které besedu navštívily, měly možnost ve známém prostředí mateřské školy získat informace týkající se vývoje řeči jejich dětí i nápady a návody, jak tuto oblast rozvíjet. Dozvěděly se, jak předcházet řečovým vadám a získaly informace o tom, kdy a na koho se obrátit v případě potřeby. Naše speciální pedagožka Mgr. Lenka Wildmannová pak trpělivě zodpovídala položené dotazy. Jako učitelky máme při své práci možnost pozorovat vývoj řeči dětí i jejich vyjadřovací schopnosti. Kvalitní zvládnutí této dovednosti před nástupem do školy je nesmírně důležité a případná vada řeči může výrazným způsobem ovlivnit školní úspěšnost. Měly jsme pocit, že by toto téma mohlo oslovit řadu rodičů. Proto jsme byly překvapeny velmi malou účastí. Zúčastněným maminkám děkujeme za jejich upřímný zájem o své děti. Naším záměrem je předat rodičům co nejvíce užitečných informací a proto už nyní připravujeme další besedu/besedy - tentokrát na téma školní zralost a rozvoj grafomotoriky.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 9. 12. 2018