Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Probouzení broučků

Začátkem měsíce dubna jsme s dětmi probouzeli broučky. Motýlková paní učitelka Eva děti provedla areálem v okolí školy a školky, kde jsme společně hledali úkoly, zaměřené na přírodu, jak se máme o ní starat a chránit, co všechno potřebují broučci a příroda životu, čím jí můžeme poškodit. Všechny úkoly jsme společně splnili, broučky jsme přivítali do jarní přírody a taky jsme si je nakreslili barevnými křídami na tabule školní zahrady. Děti dostali sladkou odměnu.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 24. 1. 2019