Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Ekologické programy

V zimních měsících mnohdy pro nepřízeň počasí nebo pro špatné rozptylové podmínky nemůžeme jít ven. O to více pak oceníme nabídku ekologického programu. Tyto aktivity jsou součástí výchovně vzdělávacího programu naší MŠ s ekologickým zaměřením. Děti v nich prožijí příběh s přírodní tematikou a ekologickým zaměřením. Přirozenou cestou se tak formuje jejich vztah k okolnímu prostředí i elementární znalosti a schopnosti umožňující jeho ochranu.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 6. 2019