Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Výchovný koncert

Začátkem měsíce května jsme byli s dětmi třídy Berušek na výchovném koncertě v ZUŠ Valčíka v Ostravě-Porubě. Nejdříve jsme s dětmi shlédli výchovný koncert dětí ZUŠ, které se předvedly hrou na hudební nástroje, pak jsme měli možnost shlédnout malý muzikál dramatického kroužku. Prohlédli jsme si prostory výtvarných kroužků, seznámili jsme se s technikou výtvarných prací dětí, zavítali jsme i do keramického kroužku.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 24. 1. 2019