Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Masopustní karneval

Protože jsme si chtěli připomenout starodávnou tradici, uspořádali jsme si spolu s dětmi dne 2. 3. 2017 Masopustní karneval. Už od rána jsme si užívali den v maskách. Nechyběly ani jitrnice, koláče a koblížky, průvod masek a masopustní obchůzka všemi prostorami školky. Tento den jsme pocítili jako předěl mezi zimou a jarem, na které se všichni moc těšíme. Speciální díky patří všem rodičům a prarodičům, kteří pomohli dětem s přípravou masek a připravili pohoštění, což ke správnému Masopustu rozhodně patří.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 24. 1. 2019