Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Projektový den

Rada Statutárního města Ostrava rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku naší mateřské škole. Bylo tak možno zajistit nové didaktické pomůcky, které byly použity pro účel projektu a nadále budou sloužit dětem pro rozvoj jejich vědomostí, schopností a dovedností. Veškeré zakoupené pomůcky byly představeny na Projektovém dni. Každý, kdo navštívil akci měl možnost si pomůcky nejen prohlédnout, ale také si je ohmatat, vyzkoušet a pohrát si s nimi. Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za tuto příležitost.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 24. 1. 2019