Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Zaměstnanci školy

Mateřská škola

Jméno Kontakt
RNDr. Věra Havelková ředitelka školy vera.havelkova@zskrasnepole.cz
Bc. Zuzana Ferencová vedoucí učitelka zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Bc. Karla Dudková učitelka MŠ
Helena Baudyšová učitelka MŠ helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Bc. Jana Novotná učitelka MŠ jana.novotna@zskrasnepole.cz
Eva Chalcařová učitelka MŠ
Mgr. Silvie Vašinová učitelka MŠ
Mgr. Lenka Wildmannová asistent pedagoga
Ing. Kristýna Szeterlaková asistent pedagoga

Správní zaměstnanci MŠ

Jméno
Vladislava Prášková školnice
Vladimíra Fousková uklízečka

Školní jídelna

Jméno Kontakt
Marta Tvardková vedoucí školní jídelny marta.tvardkova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Radka Colová kuchařka
Kateřina Bujnochová kuchařka
Kristýna Bajgarová pracovnice provozu
Miroslava Kollárová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 17. 6. 2018