Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Malá technická univerzita - Malý architekt

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ se malá technická univerzita snaží u dětí rozvíjet jejich technické a logické dovednosti. Jedna z projektových lekcí má název Malý architekt. Děti se dozví - co je to technický výkres a číst v něm, kdo je architekt/projektant, co jsou obvodové zdi a příčky nebo postaví půdorys domu podle technického výkresu. Programu se účastní naše dvě třídy – Žabičky a Berušky. Děti kromě zábavného dopoledne získají po každé lekci osvědčení (diplom), které je pro ně odměnou.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 27. 5. 2024