Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Lyžařský kurz na Skalce

Krátce po Vánocích se zúčastnili naši „nejstarší“ ze třídy Berušek a jedna Žabička lyžařského týdenního kurzu. Od pondělí do pátku pilně trénovali pod vedením lyžařských instruktorů na Skalce. Poslední den byli všichni odměněni lyžařským diplomem a medailí a na památku si odnesli krásnou společnou fotografii.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024