Základní a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole

Pravidla společného soužití

Pravidla pro vzájemnou pohodu, dohodu, porozumění a přátelství

 • Dbám na slušné chování - pozdravím, poděkuji, omluvím se, slušně požádám.
 • V šatně mám své místo, kam si ukládám své věci - udržuji pořádek a čistotu.
 • Špinavé ruce si umývám mýdlem - před jídlem, po použití WC a když potřebuji.
 • Utírám se jen do svého ručníku.
 • Vodu necákám - vím, že mokrá podlaha je kluzká a tím nebezpečná.
 • Všechny hračky mají své místo - zacházím s nimi šetrně.
 • Nekazím hru kamarádovi, respektuji jeho soukromí.
 • Hluk nám škodí - domlouvám se klidným hlasem, nekřičím.
 • Vím, že musím dodržovat pitný režim, napiji se kdy chci.
 • Po třídě chodím krokem, abych sebe nebo kamaráda nezranil.
 • Při rozhovoru si neskáčeme do řeči - poslouchám.
 • Učím se poslouchat, ale především naslouchat.
 • Při přípravě na odpočinek se uložím a čekám na pohádku.
 • U jídla dbám na čistotu, nádobí si sám odnesu na dané místo.
 • Nikdo mě do jídla nenutí, měl bych však ochutnat, co paní kuchařka navařila, abych věděl, jak to chutná.
 • Za jídlo vždy poděkuji.
 • Jsme kamarádi, nikomu záměrně neubližuji.
 • Dohodnu se bez hádek a žalování, hledáme společné řešení, pomáháme si.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2023

Poslední aktualizace: 19. 4. 2024