Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Projekt - Čím budu?

V letošním roce v období od února 2023 až do května 2023 realizovala mateřská škola projekt „Čím budu?“. Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet a upevňovat u dětí zájem o řemesla a řemeslnou výrobu a seznámit děti se širokým spektrem rukodělných činností a řemeslných profesí. Děti získaly nové vědomosti a zkušenosti s profesemi řemesel napřímo a to návštěvou a exkurzí do praxí učňovských středisek. Toto prožitkové učení pak nadále rozvíjet a upevňovat při praktických činnostech a při hrách s pomůckami a hračkami. Hlavním cílem projektu bylo vnímat hodnotu lidské práce a vážit si jí. Dnešní děti pomalu ztrácejí zručnost a dovednost. Proto byl tento projekt nastaven tak, aby v něm převládaly hlavně praktické činnosti, které si děti mohou vyzkoušet samy. Děti v průběhu roku získaly informace o řemeslech a povoláních, poznaly potřeby řemeslníků, seznámily se s vlastnostmi materiálů, procvičily jemnou motoriku, rozvinuly manuální zručnost, trpělivost, naučily se estetickému vnímání, ale hlavně se naučily pracovat v týmu. Projekt byl podpořen z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024