Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Projekt Malý řemeslník

V dubnu se začal v naší MŠ realizovat zajímavý projekt pro děti předškolní třídy, ve spolupráci se Světem techniky Dolní oblasti Vítkovice, s názvem Malý řemeslník. Kurz trval pět týdnů a děti měly možnost se jednak přímo seznámit s nástroji jako je svěrák, kladívko, vrták, vrtačka, pilka, ale také si nástroje pod odborným vedením a za pedagogického dohledu prakticky vyzkoušet. A aby měly děti řádnou motivaci a chuť do práce, vytvořily si v každé lekci jeden výrobek. Základní myšlenkou kurzu bylo ukázat dětem, že s nářadím se vyrábějí věci a tak si postupně vyrobily udičku, lodičku, formuli, robota a letadlo. Každý z malých řemeslníků dostal svoji pracovní vestičku a své pracovní místo u stolu a mohlo se začít „pracovat“.

Jsme rádi, že se naše MŠ mohla zúčastnit tohoto zajímavého projetu, kdy má malý človíček možnost poznávat nové věci, rozvíjet při činnostech všechny smysly, osvojovat si praktické dovednosti a získávat kladný vztah a úctu k práci. Vést děti k řemeslu, a to především názornou formou, má smysl a začít se musí už v nejútlejším věku.

Bylo hezké pozorovat, jak děti spojovala nefalšovaná radost z každé odvedené práce, jak děti nadšeně komentovaly pracovní postupy. Jsme velmi rádi, že i naší mateřské škole, jako jedné z dalších 55 v Ostravě, bylo umožněno zúčastnit se tohoto pro děti přínosného pilotního programu Světa techniky.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 17. 5. 2024